Procediments creatius

En quant als processos que segueixo en la creació d'una joia es pot dir que parteixo de dues vessants. L'una, quan cal fer una peça per encàrrec i hi entren les condicions del client; l'altra quan es tracta de donar forma a una joia de total i lliure invenció. En el primer des casos m'agrada conèixer totes les característiques físiques i de tarannà de la persona a qui ha d'anar destinada per tal de poder assolir al màxim una sintonia entre l'objecte i l'individu.

M'és necessari saber amb quins colors sent més afinitat a l'hora d'escollir les gemmes o els esmalts, colors que puguin tenir consonància amb la pell o el cabell; per quins materials té preferència en quant a metalls, fustes; si li agraden les formes orgàniques i arrodonides o bé les línies pures i racionals; si es tracta d'una persona activa i pràctica o és algú reposat i amb un gust singular. Les formes són importants a l'hora de lligar-les amb els trets físics de cadascú.

Molt sovint quan em demanen una joia personalitzada la creació em ve marcada per unes pautes precises, potser una gemma elegida, un tema en concret, un estil... Aleshores la meva tasca es centra en realitzar diferents propostes amb diferents possibilitats de pressupostos per tal de donar al client un marge de llibertat a l'hora de fer la tria.

En el segon dels casos, quan puc donar a la imaginació una lliure volada, m'agrada no tenir en compte les tendències i seguir els meus propis dictats. En ocasions només mirant la natura ja se'm suggereixen les idees per tal de confegir un adreç. D'altres vegades les mateixes pedres ja em duen amb la seva forma o color a imaginar la joia tal com ha de ser concebuda. I hi ha instants en què certes cultures o manifestacions artístiques m'imposen una influència inevitable que em mena a forjar joies més especials.

Quan el disseny ja ha estat definit s'entra en la realització de la peça i aquí sóc partidària de la creació purament artesana per a donar als acabats un aspecte més d'ofici que no de fabricació en sèrie. Realitzar cada joia pas a pas ha d'esdevenir per a mi un gaudi i no una obligació, de manera que valoro molt la paciència per part del client a l'hora de l'obtenció de la peça i demano, sempre que és possible, la seva deferència en rebre els encàrrecs amb un temps previ i suficient per tal de confegir-los.