El principal objectiu que persegueixo és crear bellesa, aconseguir l'harmonia mitjançant la forma i el color, procurant buscar sempre l'originalitat i la singularitat en cada peça, àdhuc en la joia seriada.